Zespól lub brygada murarska

Zespół lub brygada murarska przystępująca do pracy musi wiedzieć, czy uprzednio zostały wykonane np. izolacje poziome na murach fundamentowych, czy założono stropy nad piwnicami itp. Ze szczegółowego harmonogramu robót oraz z rysunków roboczych budynku wynika sposób. organizacji i podziału pracy pomiędzy członków załogi budowlanej . Podział pracy na budowie może być tak ustawiony, że część robót będą wykonywali wykwalifikowani rzemieślnicy lub robotnicy, jak np. murowanie skomplikowanych filarów, gzymsów itp. , drugą zaś część zespołu ludzi, w których każdy zależnie od przygotowania zawodowego będzie wykonywał tylko pewne określone czynności. Jak już wiemy z omówienia organizacji robót tynkowych w rozdziale III, pierwszy sposób wykonywania pracy nazywamy indywidualnym , drugi zespołowym. [patrz też: inoplex, castorama magnolia, murbud szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama magnolia inoplex murbud szczecin