Zazwyczaj zachodzi potrzeba nieznacznego podniesienia metrazu w tych dwóch kategoriach mieszkan w stosunku do nominalnej wielkosci standartowej

Zazwyczaj zachodzi potrzeba nieznacznego podniesienia metrażu w tych dwóch kategoriach mieszkań w stosunku do nominalnej wielkości standartowej. Przeciwnie w mieszkaniach wiele osobowych można w drodze łączenia powierzchni pomocniczych uzyskać pewną obniżkę metrażu w stosunku do iloczynu standard jednostkowy X ilość osób. Stąd celowe będzie w wykresach realizacyjnych zastąpić podziałkę metrażową podaniem symboli odpowiadających mieszkaniom poszczególnych kategorii wielkości. Jeżeli poprzednio, jako jedną z cech standardu socjalistycznego wyliczyliśmy rozwojowość standardu, to obecnie należy dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób może być zapewnione w momencie podniesienia standardu jednostkowego uzyskanie nowej struktury mieszkaniowej. Niewątpliwie najprostszą metodą byłoby wyznaczenie struktury mieszkaniowej od razu już zgodnie z podniesionym standardem drugiego etapu rozwoju gospodarczego i czasowe doprowadzenie do stanu obniżonego standa rdu za pomocą pociągnięć natury kwaterunkowej. Jest to równoznaczne z czasowym przeludnieniem mieszkań małych i średnich oraz z koniecznością kwaterowania 2 lub więcej rodzin w mieszkaniach wielkich i największych. Konsekwencje takie dyskwalifikują jednak tę pozornie urzekająco prostą metodę, gdyż są sprzeczne z zasadami, które powinny znaleźć zastosowanie już w pierwszym etapie, mianowicie z postulatem niedopuszczania do współlokatorstwa, z zasadą, by kuchnia nie była wykorzystywana do spania oraz by w żadnym pokoju mieszkalnym nie istniała konieczność umieszczania więcej niż 2 posłań. Niezależnie od wymienionych wad opisana metoda nie daje już rozwiązań przy przejściu od drugiego do trzeciego etapu poniesienia standardu. Należy więc poszukiwać innych, być może bardziej skomplikowanych metod przechodzenia na wyższy standard. Metodą taką jest przesunięcie norm zaludnienia mieszkań, tzn. rozluźnienia użytkowania, o jedną lub więce j kategorii. Należy to rozumieć w ten sposób, że np. mieszkanie kategorii II przeznaczone w I etapie dla trzech osób po rozluźnieniu będzie służyło dwóm osobom mieszkanie kategorii III zamiast czterem trzem osobom itd. [hasła pokrewne: przydomowa oczyszczalnia ścieków, holtrade, konstalkon ]

Powiązane tematy z artykułem: holtrade konstalkon przydomowa oczyszczalnia ścieków