Za uzyteczna wydajnosc studzien uwazana jest ta najwieksza jej wydajnosc

Przed oddaniem do użytku studni zasilanej tylko wodą gruntową przeprowadza się jej odkażenie, gdyż woda może być używana i do celów gospodarczych, i do picia. Za użyteczną wydajność studzien uważana jest ta największa jej wydajność, przy której dynamiczny poziom wody w studni pozostaje bez zmiany przynajmniej w ciągu 16 godzin nieustannego pompowania. Podczas wykonywania studzien o dużej średnicy i zapuszczania głęboko cembrowin w warstwy dobrze przewodzące wodę napływ wody do studni jest znaczny, co utrudnia pracę kopaczy. W celu uniknięcia tych trudności zaczęto stosować osuszanie wnętrza zapuszczanej cembrowiny studni za pomocą pomocniczych zewnętrznych studzien wierconych lub z kręgów betonowych, opuszczanych poniżej głębokości wymaganej dla studni zasilającej, z których odpompowuje się wodę w takiej ilości, aby zwierciadło dynamiczne wody znajdowało się poniżej dna budowanej studni. [przypisy: nadleśnictwo borne sulinowo, isobooster opinie, inoplex ]

Powiązane tematy z artykułem: inoplex isobooster opinie nadleśnictwo borne sulinowo