Wzrost standardu jednostkowego jest odwrotnie proporcjonalny do wielkosci mieszkania

Wzrost standardu jednostkowego jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości mieszkania, czyli – innymi słowy – przy wzroście standardu następuje pogłębiające się pogorszenie warunków mieszkaniowych w mieszkaniach większych w stosunku do mieszkań mniejszych. Czy istnieją, więc środki zaradcze, czy też należy tę metodę porzucić, jako nieprzydatną. Nasuwa się następujące rozwiązanie: 1. Metodę przesunięcia wzwyż struktury mieszkaniowej należy ograniczyć do asortymentu mieszkań średnich i większych, a nie stosować jej do mieszkań najmniejszych. 2. Do mieszkań najmniejszych należy zastosować metodę odmienną polegającą na ich wymiarowaniu zgodnie ze standardem następnego etapu. W konsekwencji można dopuszczać w etapie przejściowym do czasowego przeludnienia tych mieszkań. Stosując taką mieszaną metodę osiąga się dodatkową korzyść, że odpada moment zbędności mieszkań małych i związany z tym dylemat, co do sposobu ich zużytkowania w II etapie. W praktycznym zastosowaniu do obecnie obowiązującej tablicy wielkości mieszkań oznacza to, że co najmniej mieszkania kategorii O, a ewentualnie również mieszkania kategorii I powinny być dostosowane już do standardu II etapu. W odniesieniu do kategorii O tablica wyraźnie wykazuje, że mieszkania te można projektować na podstawie standardu większego, gdyż na powierzchni użytkowej 16 do 21 m2 można w mieszkaniu kawalerskim niewątpliwie więcej wygospodarować niż 7 m2 powierzchni mieszkalnej. Podobnie jest w kategorii I, jeżeli obejmuje ona kuchnię najmniejszą, Trzeba będzie natomiast pogodzić się z koniecznością, by część mieszkań kategorii O była w I etapie czasowo użytkowana przez 2 osoby, np. przez bezdzietne małżeństwa, gdyż w przeciwnym razie budowa tych mieszkań dałaby zbyt małe efekty użytkowe w stosunku do ich zwiększonego kosztu, Oczywiście zajdzie w II etapie konieczność dobudowania odpowiedniej ilości mieszkań kateg orii VI, a ewentualnie nawet kategorii VII. Należy się z kolei zapytać, jakie będą konsekwencje zarysowanej tutaj metody w etapie drugim. [więcej w: inoplex, przydomowa oczyszczalnia ścieków, isobooster opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: inoplex isobooster opinie przydomowa oczyszczalnia ścieków