Wreszcie standard 7 m2 powierzchni mieszkalnej na osobe odpowiada w przyblizeniu przepisom normujacym obecnie budownictwo mieszkaniowe w Zwiazku Radzieckim

Wreszcie standard 7 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę odpowiada w przybliżeniu przepisom normującym obecnie budownictwo mieszkaniowe w Związku Radzieckim. Wzorem radzieckim przewiduje również u siebie podniesienie tego standardu w okresie perspektywicznym na 9 m2 na osobę. W rozdziałach 3. 1 oraz 3. 2 wyprowadziliśmy podstawowy wskaźnik standardu powierzchniowego na jednostkę użytkującą. W tym celu określiliśmy najpierw nieprzekraczalną dolną granicę, a następnie ustaliliśmy ekonomicznie i społecznie uzasadnioną wielkość tego wskaźnika na okres Planu 6-letniego. Rozporządzamy, więc standardem jednostkowym, który stanowi podstawę do ilościowego ustalenia planów budownictwa mieszkaniowego. Przepisy standardowe będą jednak niekompletne, jeżeli nie będą jednocześnie regulować jakościowej strony zagadnienia, czyli nie będą normowały rodzaju i wielkości zespołów, w których ma być dostarczona ogólna ilość przestrzeni wyznaczonej przez sta ndard ilościowy. W odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego chodzić będzie o ustalenie asortymentu budowanych mieszkań, tzn. struktury mieszkaniowej, o ustalenie asortymentu zespołów mieszkań poszczególnych wielkości, tzn. struktury domowej, wreszcie o ustalenie sposobu grupowania tych domów, tzn. o strukturę mieszkań i domów w zespołach zabudowy. [patrz też: nadleśnictwo borne sulinowo, murbud szczecin, gralbet ]

Powiązane tematy z artykułem: gralbet murbud szczecin nadleśnictwo borne sulinowo