Trzeba jednak brac pod uwage, ze pod wzgledem, jakosci konstrukcyjnej i wyposazenia mieszkan istniejacych stary zasób mieszkaniowy jest calkowicie nieporównywalny z nowym budownictwem mieszkaniowym

Trzeba jednak brać pod uwagę, że pod względem, jakości konstrukcyjnej i wyposażenia mieszkań istniejących stary zasób mieszkaniowy jest całkowicie nieporównywalny z nowym budownictwem mieszkaniowym. Mieszkania z nowego budownictwa znajdują się wyłącznie w domach o konstrukcji kapitalnie trwałej, ze stropami niedrewnianymi, są wyposażone we wszelkie udogodnienia nowoczesnej techniki budownictwa mieszkaniowego i w większości mają uzupełnienia zewnętrzne w postaci urządzeń osiedlowych dla obsługi potrzeb gospodarczych, socjalnych i kulturalnych. W żadnym wypadku nie można, więc mechanicznie postawie znaku równania pomiędzy metrem kwadratowym powierzchni użytkowej mieszkania istniejącego a metrem kwadratowym pow. użytk. mieszkania wybudowanego obecnie. Dalszym istotnym elementem, gwarantującym poprawę stanu mieszkaniowego w Planie 6-letnim dzięki prowadzeniu nowego budownictwa, poza jego wyższą jakością jest fakt, że nowo wybudowane mieszkania uz upełnią asortymenty brakujące wodzie dziczonej kapitalistycznej strukturze i w ten sposób zapewnią właściwą podzielność zasobu mieszkań na rodziny poszczególnych wielkości. [więcej w: betoniarnia cieniawa, konstalkon, inoplex ]

Powiązane tematy z artykułem: betoniarnia cieniawa inoplex konstalkon