Terminologia Normatywu Urbanistycznego

Jeżeli faktu tego nie weźmiemy pod uwagę już w-chwili obecnej, to w momencie przejścia do II etapu adaptacja budowanego przez nas zasobu mieszkań może nas postawić wobec problemów tak samo trudnych jak te, z których przezwyciężeniem zmagamy się obecnie, dostosowując spuściznę kapitalizmu do naszych potrzeb. Uświadomienie sobie faktu, że etap drugi (tzw. perspektywiczny – według terminologii Normatywu Urbanistycznego) będzie etapem ponownego zróżnicowania standardu, przy dalszym podniesieniu przeciętnej oraz zachowaniu standardu osiągniętego w etapie pierwszym, jako minimalnego standardu indywidualnego, prowadzi nas do wniosku, że przeciętna zaludnienia w poszczególnych budynkach, zespołach budynków, a nawet dzielnicach w żadnym wypadku nie obniży się równomiernie. Stopień obniżenia będzie uzależniony od wielu czynników technicznych, a przede wszystkim od Istniejącej struktury mieszkaniowej. Przykładowo w zespole budynków, w którym przeważaj ą mieszkania wielkie, skutki zmniejszenia gęstości zaludnienia będą odczuwalne w sposób minimalny, natomiast w budynku lub zespole, w którym przeważają mieszkania kategorii O i I, w wyniku przejścia na wyższy standard liczba mieszkańców może obniżyć się prawie o połowę. Co z tego wynika. Programowanie sieci budownictwa usługowego na podstawie perspektywicznych liczb zaludnienia może być uznane za prawidłowe tylko wówczas, jeżeli jednocześnie podaje się metody przejścia na drugi etap opierając ją na szczegółowej analizie projektowanej w danym osiedlu struktury mieszkaniowej. W innym wypadku bez porównania słuszniejszą metodą będzie programowanie sieci budownictwa usługowego na podstawie liczb zaludnienia pierwszego etapu, gdyż opieranie się na liczbach perspektywicznych może doprowadzić do trwałego niedoinwestowania budownictwa usługowego. Jeżeli dotychczas jeszcze tylko w wyjątkowych wypadkach odczuwaliśmy w naszej praktyce ujemne skutk i stosowanej obecnie wadliwej metody programowania, to dzięki temu, że standardy większości urządzeń usługowych są ustalane z bardzo poważnymi, nieuzasadnionymi rezerwami. [przypisy: tokarki castorama bielany wrocławskie, castorama bielany wrocławskie, frezarka castorama bielany wrocławskie ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielany wrocławskie farbex bartoszyce szambo plastikowe cennik