Metoda przyjeta w Normatywie Urbanistycznym liczy, wiec na wyrównanie tych niedogodnosci I etapu w etapie II, w którym musi nastapic równomierne zmniejszenie gestosci zaludnienia wszystkich mieszkan

Metoda przyjęta w Normatywie Urbanistycznym liczy, więc na wyrównanie tych niedogodności I etapu w etapie II, w którym musi nastąpić równomierne zmniejszenie gęstości zaludnienia wszystkich mieszkań. Nie określając jednak metody, którą ma być osiągnięte to obniżenie liczby zaludnienia w II etapie, Normatyw nie bierze pod uwagę, że zmniejszenie gęstości zaludnienia nie będzie nigdy jak wykazaliśmy to poprzednio procesem równomiernym. Doprowadzi on niewątpliwie do obniżenia przeciętnej liczby zaludnienia mieszkań w odniesieniu do wielkich zespołów lub całych miast, spowoduje natomiast ponowne nieprzestrzeganie zasady równomiernego podziału powierzchni mieszkalnej, której realizacja jest naszym celem w etapie pierwszym. Trzeba sobie uświadomić, że linia rozwojowa porewolucyjnej polityki mieszkaniowe} socjalizmu jest taka: w pierwszym etapie zlikwidowanie klasowego zróżnicowania standardu mieszkaniowego przez wywłaszczenie rezerw znajdujących si ę w rękach burżuazji oraz przez budowę brakującego asortymentu mieszkań średniej wielkości. Celem tego etapu jest osiągnięcie takiego rozdziału zasobu mieszkaniowego, aby faktyczna norma przydziałowa powierzchni mieszkalnej pokrywała się możliwie dokładnie z arytmetyczną średnią. Etap ten, mający pozornie charakter urawniłowki. W drobnym tylko zakresie może pozwolić na indywidualne odchylenia od powszechnie obowiązującej normy przydziałowej, jeżeli są one uzasadnione wyjątkowymi warunkami wykonywanej pracy zawodowej lub innymi względami (tzw. prawo do izby dodatkowej w naszym ustawodawstwie kwaterunkowym). Dopiero po dokonaniu ilościowej i jakościowej zmiany zasobu mieszkaniowego, która pozwoli na realizację zadania pierwszego etapu, następuje dalsze rozszerzenie zasobu mieszkaniowego, co pozwala zarówno na podniesienie standardu przeciętnego, jak też na wprowadzenie słusznego, nieantagonistycznego zróżnicowania socjalistycznego. [podobne: cięcie laserowe, tokarka cnc, krawędziarki cnc ]

Montaz przekladni lancuchowej

Montaż przekładni łańcuchowej. Przy montażu przekładni łańcuchowej osie wałów powinny być poziome i równoległe. Koła zębate łańcuchowe powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie, ponieważ przy skrzywieniu łańcuch pracuje niespokojnie. Ustawienie kół zębatych sprawdza się za pomocą sznura. Łańcuchy powinny być naciągnięte. Do naciągania służą wałki napinające. Odbiór maszyny po remoncie. Maszyny po remoncie i zmontowaniu powinny być starannie wyregulowane i sprawdzone w robocie. Przed wykonaniem próby należy ustawić na miejscu wszystkie urządzenia smarujące, przy czym uszkodzone smarownice należy wymienić na nowe. Następnie przeprowadza się dokładne smarowanie i sprawdzenie dopływu smaru do wszystkich trących się powierzchni. [przypisy: krawędziarki cnc, cięcie ploterem, usługi cnc ]