Proces ten nazywa sie naweglaniem stali

Podczas nagrzewania warstwa zewnętrzna nagrzewanego wyrobu wchłania węgiel palącej się mieszanki, która otacza wyrób. W ten sposób warstwa zewnętrzna nawęgla się, materiał tej warstwy zmienia się w stal o znacznej zawartości węgla, tj. w stal twardą dającą się hartować. Proces ten nazywa się nawęglaniem stali. Nawęglone stalowe wyroby można hartować, przy czym warstwa zewnętrzna takiego wyrobu będzie twarda, rdzeń zaś wewnątrz wyrobu – miękki. Nawęglenie jest zabiegiem termochemicznym. Metale kolorowe. Przy wyrobie i remoncie maszyn budowlanych metale kolorowe (nieżelazne: miedź, cyna, ołów) stosowane są przeważnie w postaci stopów. [podobne: Frezowanie cnc, szlifierki cnc, cnc ]

W porównaniu z przecietna statystyczna wielkoscia zaludnienia na jedna izbe, widzimy, ze przeludnione sa mieszkania 1- i 2-izbowe, niedoludnione mieszkania 3- i wiecej izbowe

W porównaniu z przeciętną statystyczną wielkością zaludnienia na jedną izbę, widzimy, że przeludnione są mieszkania 1- i 2-izbowe, niedoludnione mieszkania 3- i więcej izbowe. Zanalizowany w danym razie konkretny przykład przejawiania się antagonistycznych sprzeczności kapitalizmu w dziedzinie mieszkaniowej jest typowy dla międzywojennego stanu mieszkaniowego we wszystkich naszych miastach, aczkolwiek w wielu z nich, np. w Łodzi lub w Częstochowie, opisane zjawiska występowały w formie znacznie ostrzejszej. Podział zasobu izb według kategorii mieszkań w tys. spostrzec, ze nie jest ona funkcją wielkości mieszkania, lecz wręcz przeciwnie np. ilość osób przypadających na mieszkania największe niewiele różni się od ilości w mieszkaniach najmniejszych, a jest niższa od ilości w mieszkaniach 2- i 3-izbowych. Przeciętną ilość osób oznaczono w odsetkach przyjmując mieszkanie 3-izbowe jako 100%. Uderza nas fakt, że kapitalistyczny rozdział funduszu mieszkaniowego w sposób nieuchronny prowadzi do rozbicia zasobu istniejących mieszkań na część zaludnioną wyraźnie poniżej ogólnej przeciętnej – są to duże i największe mieszkania zajmowane przez burżuazję – oraz na część mieszkań przeludnionych, czyli mieszkań mniejszych, zajmowanych przez proletariat istnieje więc rozerwanie doludnionej powierzchni mieszkaniowej, która w wypadku dokonania sprawiedliwego podziału może natychmiast pozwolić na zmniejszenie przeludnienia w mieszkaniach małych i najmniejszych bez naruszenia statystycznej przeciętnej liczby tego zaludnienia. Aby jednak powstały warunki dla dokonania tego sprawiedliwego rozdziału, musi nastąpić wywłaszczenie posiadaczy istniejących nadwyżek mieszkaniowych, co może nastąpić jedynie w wyniku rewolucyjnego obalenia władzy burżuazji. [przypisy: Obrabiarki CNC, frezarka cnc, cnc ]