Szczególnie wielkie sa te rezerwy w standardach urzadzen dzieciecych (zlobków, przedszkoli), które bez szkody moga obsluzyc ilosci wieksze od liczb nominalnych

Szczególnie wielkie są te rezerwy w standardach urządzeń dziecięcych (żłobków, przedszkoli), które beż szkody mogą obsłużyć ilości większe od liczb nominalnych. Nieodzowna likwidacja tych przerostów ujawni jednak bez reszty wady skrytykowanej metody. Cały ten wywód odnosi się oczywiście do mniejszych zespołów mieszkalnych, jak np. bloków lub co najwyżej części dzielnic, korzystających z urządzeń usługowych lokalnych, obsługujących wyłącznie dany zespół. Inaczej kształtują się te sprawy w odniesieniu do urządzeń usługowych o szerszym zasięgu ponadlokalnym. Wówczas oparcie ich wielkości o założenie obniżenia liczby ludności w II etapie jest całkowicie uzasadnione, gdyż pomimo nieuchronnego zróżnicowania standardu w zespołach mniejszych następuje wyrównanie przeciętnej liczby ludności w zespole dużym. Przechodzimy obecnie do przypadku projektowania struktury mieszkaniowej dla osiedli lub zespołów mieszkalnych, które powstaj w łączności z miastem lub osiedlem istniejącym albo stanowią element rozbudowy istniejącego zespołu. Nie omówimy dla tego przypadku zagadnienia przejścia na wyższy standard, gdyż w tym zakresie pozostaje w mocy całość poprzednio przeprowadzonego rozumowania. Odmiennie natomiast przedstawiać się będzie proces wyznaczania struktury mieszkaniowej, gdyż decydujący wpływ mieć będzie w tym zakresie struktura dotychczasowa w istniejącej części mieszkań. Teza wyjściowa jest następująca struktura mieszkaniowa całości zasobu rozumianego, jako suma mieszkań istniejących i nowo wybudowanych powinna być zgodna ze strukturą demograficzną i podlegać wszystkim zasadom obowiązującym dla osiedla budowanego, jako całość nowa od podstaw. Z tej tezy wynika właściwa metoda postępowania podstawą rachunku będzie z jednej strony hipoteza struktury rodzinnej opracowana na przewidywany moment rozbudowy, a z drugiej strony szczegółowa inwentaryzacja struktury mieszkaniowej, istniejącej w momencie podjęcia rozbudowy. Posługując się metodą graficzną opracowujemy wykres analogiczny do rys. 10 biorąc za podstawę taką strukturę rodzinną i mieszkaniową, jaką planujemy na końcowy stan rozbudowy miasta. [przypisy: castorama bielany wrocławskie, szlifierki castorama bielany wrocławskie, tokarka castorama bielany wrocławskie ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielany wrocławskie murbud szczecin nefretete radom