Przed wyciagnieciem wniosków skontrolujemy jeszcze, jak sie te sprawy ksztaltuja, jezeli rozpatrzymy powierzchnie uzytkowe mieszkan

Przed wyciągnięciem wniosków skontrolujemy jeszcze, jak się te sprawy kształtują, jeżeli rozpatrzymy powierzchnie użytkowe mieszkań. Posłużymy się w tym celu minimalnymi wymaganymi powierzchniami użytkowymi mieszkań poszczególnych kategorii według obecnych przepisów. Jednostkowy standard powierzchni użytkowej wykazuje z omawianych poprzednio przyczyn (natury projektowej) degresję już w I etapie. Degresja ta wynosi pomiędzy mieszkaniem 1- i 7-osobowym dla I etapu 36,5% II etapu 50%, dla III etapu 54%. Najbardziej niepokojący jest fakt, że podniesienie standardu jednostkowego przy przesunięciu struktury mieszkaniowej nie następuje równomiernie we wszystkich kategoriach mieszkań, lecz że skok jest znacznie gwałtowniejszy w mieszkaniach małych niż w wielkich. Standard jednostkowy powierzchni mieszkalnej, który wynosił w I etapie 7 m2, wzrósł w II etapie do 9,6 m, a w trzecim etapie do 12,2 m2 ale analizując poszczególne liczby, z których zostały obl iczone te średnie arytmetyczne, stwierdzamy, że rozpiętość w II etapie -wynosi od 7 do 14 m2, a w III etapie – od 9 aż do 21 m2. Analizując w dalszym ciągu źródła tych rozbieżności stwierdzamy, że kryją się one przede wszystkim w liczbach, dla mieszkań 1 i 2-osobowych. Wynika to wyraźnie z drugiego szeregu liczb średnich, które obliczono po wyeliminowaniu wspomnianych 2 kategorii mieszkań. Tutaj średnia powierzchni mieszkalnej spadła do 8,5 m2 w II etapie, a 10 m2 w III etapie, przy czym rozpiętości zmniejszyły się w II etapie od 8 do 9,3 m2, a w III etapie – od 9 do 11,6 m. Teraz można przystąpić do sformułowania wniosków. Przesunięcie wzwyż struktury mieszkaniowej przy likwidacji mieszkań najmniejszych i odpowiednim uzupełnieniu asortymentu mieszkań wielkich, nowowprowadzonych do struktury mieszkaniowej, nie daje pożądanych wyników w zakresie podniesienia standardu jednostkowego z następujących przyczyn: 1. Następuje wyraźne uprzywilejow anie mieszkańców mieszkań najmniejszych przez niewspółmiernie większy wzrost standardu jednostkowego niż w mieszkaniach średnich i wielkich. [hasła pokrewne: isobooster cena, przydomowa oczyszczalnia ścieków, nadleśnictwo borne sulinowo ]

Powiązane tematy z artykułem: isobooster cena nadleśnictwo borne sulinowo przydomowa oczyszczalnia ścieków