Produkowany Perbunan jest mieszanym polierem buta dienu oraz akrylonitrylu

Jasne było już od samego początku, że metoda polimeryzacji w emulsji będzie po względem technicznym bardziej wartościowa, jeżeli uda się przy jej zastosowaniu otrzymać materiał nie tylko równowartościowy, ale nawet gorszy od polimeru otrzymanego metodą sodową. Wkrótce okazało się, że w wypadku polimeryzacji butadienu w emulsji cyklizacja podczas polimeryzacji była znacznie większa niż przy polimeryzacji metodą sodową. Dalsze badania wykazały, że polimeryzacja w emulsji mieszanin węglowodorów butadienowych daje produkty mniej scyklizowane i o lepszych własnościach z punktu widzenia technologii kauczuku. Produkowany Perbunan jest mieszanym polierem buta dienu oraz akrylonitrylu. Bezsprzecznym dowodem wyższości polimeryzacji w emulsji nad innymi metodami jest fakt, że najnowsze fabryki do produkcji kauczuku syntetycznego oparte są na tej metodzie. Wielkie zakłady w Schkopau zostały wybudowane po pomyślnym przeprowadzeniu prób na doświadczalnej aparaturze pracującej metodą polimeryzacji w emulsji. Ostatnio wprowadzone zmiany w użyciu poszczególnych składników przy produkcji różnych typów Buny metodą polimeryzacji w emulsji. [hasła pokrewne: zadaszenia tarasów , protokół z próby szczelności instalacji gazowej , budowa domku drewnianego krok po kroku ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domku drewnianego krok po kroku protokół z próby szczelności instalacji gazowej zadaszenia tarasów