Otóz w wyniku wspólistnienia w kategoriach malych i srednich mieszkan róznej wielkosci przeznaczonych dla tej samej liczby osób bedzie wystepowalo wiele wariantów przydzialowych

Otóż w wyniku współistnienia w kategoriach małych i średnich mieszkań różnej wielkości przeznaczonych dla tej samej liczby osób będzie występowało wiele wariantów przydziałowych, które będą wymagały znacznie więcej wnikliwości ze strony władz kwaterunkowych niż przy przydziale w etapie pierwszym. Istnienie tej większej ilości wariantów przydziałowych jest jednak niewątpliwie rzeczą pożądaną. Bowiem założenia przyjęte dla etapu pierwszego były świadomie uproszczone i dają się sprowadzić do omawianych już na wstępie czterech tez: 1. każdej rodzinie samodzielne mieszkanie 2. każdej osobie minimalny, jednakowy metraż powierzchni mieszkalnej 3. kuchnia nie służy jako miejsce do spania 4. w żadnym pokoju nie Śpi więcej niż 2 osoby. Zrealizowanie tych pozornie najprymitywniejszych 4 żądań będzie wielkim i trudnym do osiągnięcia sukcesem I etapu, jeżeli mają się one odnosić do sposobu użytkowania całości zasobu mieszkaniowego, a nie tylko do mieszkań nowo wybudowanych. Zbliżenie się do tego celu będzie sygnałem, że nadszedł czas, aby przejść na standard II etapu. Wtedy również okaże się słuszne i konieczne dalsze wzbogacenie kryteriów przydziałowych, gdyż po zapewnieniu wymienionych 4 warunków będzie można uwzględniać bardziej różnorodne potrzeby indywidualne wynikające ze szczegółowego składu rodziny, wykonywanej pracy zawodowej, stanu zdrowotnego członków rodzin, wreszcie też możliwości i chęci poprawienia warunków mieszkaniowych w wyniku wzmożonej oraz odpowiedzialnej pracy zawodowej. Jeżeli bowiem socjalistyczna zasada każdemu według jego pracy w obecnym okresie budowy podstaw socjalizmu nie może być zrealizowana w zakresie warunków mieszkaniowych, ponieważ jeszcze zbyt wielka ilość obywateli nie ma zapewnionych warunków minimalnych, to jednak na dalszym etapie rozwoju naszej gospodarki przyjdzie czas na jej urzeczywistnienie. [patrz też: castorama nowy targ, geocarbon, murbud szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama nowy targ geocarbon murbud szczecin