ogólny harmonogram wykonania robót

Najważniejszą częścią projektu organizacji robót jest tzw. ogólny harmonogram wykonania robót, który wiąże ze sobą wszystkie roboty występujące na budowie w pewnej kolejności, wynikającej z technologii wykonania tych robót. W ogólnym harmonogramie robót podane są w postaci wykresu okresy wykonania. poszczególnych rodzajów robót i kolejność ich następowania po sobie. Na podstawie ogólnego harmonogramu robót kierownictwo opracowuje szczegółowe harmonogramy wykonania poszczególnych rodzajów robót: np. robót murowych, tynkowych itp. Harmonogram taki, np. w odniesieniu do robót murowych, poza określeniem ilości i czasu robót do wykonania powinien powiązać ze sobą wszystkie czynności zarówno murowania, jak i robót z murowaniem związanych i wykonywanych równolegle. [więcej w: isobooster cena, program do projektowania ogrodzeń, isobooster opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: isobooster cena isobooster opinie program do projektowania ogrodzeń