Na tym samym wykresie wprowadzamy wyniki inwentaryzacji mieszkan istniejacych w miescie w momencie przystapienia do rozbudowy

Na tym samym wykresie wprowadzamy wyniki inwentaryzacji mieszkań istniejących w mieście w momencie przystąpienia do rozbudowy. Różnica między stanem końcowym, a zastanym zasobem mieszkań określa program i strukturę mieszkań do wybudowania w części nowopowstającej. Wyniki uzyskane w ten sposób mają oczywiście charakter ramowy i wymagają indywidualnej korekty z następujących powodów: 1. Opisana metoda nie uwzględnia, jakości ani stopnia zamortyzowania mieszkań istniejących. Należy, więc wprowadzić odpowiednią poprawkę przez całkowitą lub częściową eliminację mieszkań nieodpowiadających nowym wymaganiom jakościowym oraz mieszkań, które jeszcze w okresie rozbudowy wypadną z obiegu wskutek technicznej amortyzacji. Poprawka ta wpłynie wiec na rozszerzenie programu nowego budownictwa. 2. Zasada traktowania zasobu mieszkań w danym mieście, jako integralnej całości zawodzi, szczególnie w miastach wielkich lub zajmujących wielki obszar, gdyż w tedy mieszkania odległe od dzielnic rozbudowywanych nie zawsze bywają przydatne ze względów lokalizacyjnych. Wystąpi to np. przy rozbudowie spowodowanej powstawaniem nowego zakładu pracy w takich przypadkach zajdzie potrzeba zastosowania opisanej tutaj metody dla poszczególnych dzielnic, a nie dla miasta jako całości, gdyż wielkie odległości nie pozwalają na integralne użytkowanie ogólno miejskiego zasobu mieszkań. Rozbudowując miasto lub osiedle pochodzące z okresu kapitalistycznego spotykamy się przeważnie z koniecznością budowy przede wszystkim asortymentu mieszkań średnich. W niektórych przypadkach dodatkowo może być konieczny podział mieszkań największych budowanych przez burżuazję dla swoich własnych potrzeb, na mieszkania mniejsze lub też łączenia mieszkań małych. [podobne: przydomowa oczyszczalnia ścieków, murbud szczecin, program do projektowania ogrodzeń ]

Powiązane tematy z artykułem: murbud szczecin program do projektowania ogrodzeń przydomowa oczyszczalnia ścieków