Metody projektowania struktury mieszkaniowej w okresie budowania socjalizmu

Metody projektowania struktury mieszkaniowej w okresie budowania socjalizmu. Analizując w poprzednim rozdziale ujemne skutki kapitalistycznej struktury mieszkaniowej poruszyliśmy już zasadę właściwego wyznaczania struktury mieszkaniowej na podstawie struktury rodzinnej. Struktura rodzinna nie jest oczywiście układem niezmiennym w czasie i przestrzeni i byłoby błędem posługiwanie się liczbami średnimi ogólnokrajowymi dla określenia struktury mieszkaniowej określonych zespołów mieszkaniowych. Potrzebne jest każdorazowo przeprowadzanie indywidualnych studiów nie tylko w odniesieniu do liczb aktualnych, ale również z uwzględnieniem perspektywy rozwojowej. Omówienie metod badań demograficznych wykracza poza ramy tej pracy. Dla naszych celów wystarczy, jeżeli omówimy metodę wyznaczania struktury mieszkaniowej na tle wyników przykładowo wybranych analiz demograficznych. Należy rozróżniać dwa zasadnicze przypadki projektowanie struktury mieszkaniowej w ca kowicie nowopowstającym zespole mieszkań niezwiązanych z osiedlem istniejącym oraz projektowanie struktury dla zespołu, który stanowi rozbudowę lub uzupełnienie osiedla istniejącego. Zaczniemy od omówienia przypadku pierwszego. Punktem wyjściowym jest wykres struktury rodzinnej ustalony na podstawie odpowiednich studiów. Zakładamy, jako zasadę bezsporną, że struktura mieszkaniowa powinna być tak dobrana, aby nie było potrzeby wspólnego kwaterowania 2 lub więcej rodzin w jednym mieszkaniu. Stąd wynika wskazówka, że odsetek mieszkań poszczególnych wielkości powinien możliwie ściśle odpowiadać odsetkowi rodzin kandydujących do przydziału mieszkań danej wielkości. Rozporządzając ustalonym standardem jednostkowym możemy bezpośrednio przejść do wykresu struktury mieszkaniowej. [więcej w: betoniarnia cieniawa, castorama bielany wrocławskie, castorama nowy targ ]

Powiązane tematy z artykułem: betoniarnia cieniawa castorama bielany wrocławskie castorama nowy targ