Metody okreslania struktury mieszkaniowej

Metody określania struktury mieszkaniowej . 3. 1 Metoda kapitalistyczna i jej skutki. Na wstępie już wyjaśniono, że podstawową cechą zarówno kapitalistycznej, jak też reformistycznej metody wyznaczania standardu mieszkaniowego jest wyznaczanie tego standardu w zależności od siły nabywczej lokatorów. Przyjmując, więc zasadę, że struktura ogólnej ilości mieszkań według wysokości ich komornego układa się w systemie kapitalistycznym zgodnie ze strukturą siły nabywczej, czyli dochodu poszczególnych lokatorów, spróbujemy przedstawić ten układ graficznie na przykładzie liczb zaczerpniętych z Małego Rocznika Statystycznego z roku 1931 w Warszawie. 1. Zakładamy, że komorne jest wprost proporcjonalne do ilości izb w mieszkaniu bez względu na wyposażenie i wynosi przeciętnie 30 zł miesięcznie za jedną izbę. 2. Jako jednostkę lokatorską przyjmujemy jedno gospodarstwo bez względu na to, czy stanowi ono rodzinę, czy też zespół współlokatoró w w jednym wspólnym mieszkaniu. [więcej w: kotwy do drzwi, giętarka do profili, gabloty informacyjne ]

Powiązane tematy z artykułem: gabloty informacyjne giętarka do profili kotwy do drzwi