Mechaniczne wlasnosci stali o jednakowym skladzie

Mechaniczne własności stali o jednakowym składzie, są tym lepsze, im mniejsze są ziarna w przełomie stali. Przy nagrzaniu (do temperatur nie przekraczających ustalonych granic dla każdego gatunku stali) ziarna stali zmniejszają się; wynika stąd, że nagrzewanie ulepsza własności stali. Długotrwałe nagrzewanie lub przegrzewanie stali przy temperaturach powyżej dopuszczalnych pogarsza jakość stali. Wyżarzanie stalli przeprowadza się przed jej obróbką sposobem ślusarskim lub na obrabiarkach. Po wyżarzeniu stal staje się miękka. Wyżarzanie przeprowadza się w następujący sposób: nagrzewa się stal do temperatury ustalonej dla każdego gatunku i następnie powoli oziębia się (w przybliżeniu w ciągu doby). W celu takiego oziębienia stal pozostawia się w piecu, w którym ją nagrzewano, gdzie stygnie razem z piecem. Jeśli po wy żarzeniu oziębia się stal prędzej – wprost w powietrzu – to tego rodzaju wyżarzanie nazywa, się normalizowaniem. [podobne: castorama nowy targ, nefretete radom, geocarbon ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama nowy targ geocarbon nefretete radom