Lateksy Buny N

Lateksy Buny N. Lateksy Buny N są lekko alkaliczne i zawierają ni wielkie ilości substancji o charakterze mydeł. Nie zawierają one zupełnie białek ochronnych, wskutek czego nie są narażone na działanie bakterii. Cząstki zawiesiny są naładowane ujemnie, a przez to zobojętniane i koagulowane przez jony wodorowe. Podobnie jak w lateksie naturalnym ładunek cząstek można zmienić na dodatni. Zawartość substancji stałej w lateksie Buny wynosi 30 %. Ponieważ cząstki lateksu Buny są znacznie mniejsze niż lateksu naturalnego, zatężanie ich za pomocą wirówek lub przez zbieranie jest bardzo trudne. Przy zatężaniu lateksu syntetycznego przez zbieranie stosujemy dodatki różnych substancji ułatwiających rozwarstwianie się lateksu. Substancje używane przy zatężaniu lateksów Buny przez zbieranie oraz substancje stosowane do jego koagulacji . Te same sub stancje stosowane są do lateksu naturalnego. Po zakończeniu polimeryzacji lateks Buny oddziela się od części nieprzereagowanej przez dekantację. Nadmiar akrylonitrylu można oddzielić przez destylację i zawrócić do procesu. Ze względu na dużą trwałość lateksów Buny nie wszystkie środki koagulujące nadają się do ich koagulacji. Prawie natychmiastową koagulację wywołuje chlorek baru, alkohol etylowy, kwas solny, kwas siarkowy i kwas octowy. [podobne: gralbet , betoniarnia cieniawa , castorama magnolia ]

Powiązane tematy z artykułem: betoniarnia cieniawa castorama magnolia gralbet