Dzialanie hamulców powinno byc szybkie, plynne i bez zawodu

Zazębienie kół zębatych powinno być prawidłowe (pełne), bez zacierania się i nie powodując wykruszania i wyłamywania zębów. Działanie hamulców powinno być szybkie, płynne i bez zawodu. Ostateczne przyjęcie maszyny po remoncie powinno nastąpić na podstawie próbnej pracy pod obciążeniem w ciągu nie mniej niż 3 do 4 godzin. Formalnie odbiór kończy się sporządzeniem dokumentu zdawczo-odbiorczego. Odbiór dźwigów po remoncie przeprowadza się według przepisów ustalonych przez Nadzór Kotłów. Przy opuszczaniu warsztatu remontowego każda maszyna powinna być wyposażona w komplet kluczy do nakrętek i innych niezbędnych narzędzi, a ponadto w komplet szybko zużywających się części. G. [przypisy: cena za metr malowania, przydomowa oczyszczalnia ścieków, grunty niespoiste ]

Powiązane tematy z artykułem: cena za metr malowania grunty niespoiste przydomowa oczyszczalnia ścieków