Dogadkin, Bieriesan oraz Lapuk opatentowali metode polimeryzacji zwiazków butadienu w emulsji wodnej w obecnosci tautomerycznych zwiazków dwuazoaminowych

Dogadkin, Bieriesan oraz Łapuk opatentowali metodę polimeryzacji związków butadienu w emulsji wodnej w obecności tautomerycznych związków dwuazoaminowych. W ZSRR przeprowadzono na szeroką skalę badania nad polimeryzacją butadienu w emulsji. Badano szczegółowo własności otrzymanego lateksu, wpływ stabilizatorów, wpływ ośrodka, w którym odbywa się polimeryzacja oraz wpływ kataIizatorów na szybkość polimeryzacji. Stwierdzono, że polimeryzacja samego dwumetylobutadienu trwająca 40 dni w temperaturze 700C dała 18 % wydajności; przy polimeryzacji w emulsji proces ten trwał zaledwie 8 dni. Polimeryzacja butadienu w emulsji bez udziału katalizatora trwała 15 dni, polimeryzacja zaś samego butadienu (polimeryzacja w bloku) trwa kilka miesięcy . Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że polimeryzacja jest reakcją łańcuchową. Za granicą prowadzono również prace nad polimeryzacją w emulsji Habgood oraz Morgan poddawali polimeryzacji w emulsji mieszaninę składającą się z butadienu oraz metakrylanu metylu w ilości 25 -i- 100 części wagowych w obecności 3 do 30 części czterochlorku węgla. [hasła pokrewne: nadleśnictwo borne sulinowo , holtrade , drukpol flexo ]

Powiązane tematy z artykułem: drukpol flexo holtrade nadleśnictwo borne sulinowo