Dno studni wykonuje sie z betonu

Dno studni wykonuje się z betonu. Obudowa studni, tzw. cembrowina, wykonywana jest z żelbetu, betonu, cegły, kamienia i drewna. Najczęściej cembrowina składa się z betonowych kręgów o średnicy 1-; . -1,5 m i więcej. Głębokość studni zależy od głębokości zalegania warstw wodonośnych i waha się w granicach 5-; . -15 m, lecz na ogół nie przekracza 30 m. Grubość ścianek cembrowiny wynosi 80+150 mm, wysokość zaś poszczególnych kręgów – 500, 750 i 1000 mm. Grubość ścianki cembrowin betonowych oblicza się według wzoru: S = 10 + (5-; . -12) cm a żelbetowych S = – -I- (5-; . -10) cm gdzie D1V oznacza średnicę wewnętrzną cembrowiny w cm. Cembrowinę zapuszcza się w grunt przez jej podkopywanie od wewnątrz. Cembrowinę z kręgów zapuszcza się w grunt ustawiając kręgi jeden na drugim w miarę podkopywania gruntu i szczelnie łączy się je na wpusty Wyrobione na krawędziach każdego kręgu . [podobne: isobooster opinie, gralbet, program do projektowania ogrodzeń ]

Powiązane tematy z artykułem: gralbet isobooster opinie program do projektowania ogrodzeń