Dlatego tez juz Engels postawil teze, ze pierwszym osiagnieciem porewolucyjnym w dziedzinie polityki mieszkaniowej musi byc wywlaszczenie nadwyzek mieszkaniowych przechwyconych przez burzuazje

Dlatego też już Engels postawił tezę, że pierwszym osiągnięciem porewolucyjnym w dziedzinie polityki mieszkaniowej musi być wywłaszczenie nadwyżek mieszkaniowych przechwyconych przez burżuazję, gdyż prowadzi to do natychmiastowego poprawienia stanu mieszkaniowego klasy robotniczej. I dlatego też natychmiast po zwycięskim zakończeniu Rewolucji Październikowej Lenin napisał własnoręcznie projekt zarządzenia O rekwizycji mieszkań ludzi bogatych dla ulżenia nędzy biednych. Oparty na tym projekcie dekret stał się podstawą wielkiej akcji przesiedleńczej, w wyniku której poprawiono warunki bytowe szerokich rzesz pracujących. Dalszym skutkiem kapitalizmu w dziedzinie polityki mieszkaniowej, skutkiem nie usuwalnym w drodze wywłaszczenia nadwyżek, jest niedostosowanie struktury wielkościowej mieszkań do struktury liczebności rodzin. O ile, bowiem po rekwizycji mieszkań wielkich istnieje możliwość wykorzystania ich niedoludnionej części przez dokwatero wanie dalszych rodzin, o tyle w mieszkaniach jedno lub dwuizbowych zmniejszenie gęstości zaludnienia może nastąpić tylko do pewnych granic wyznaczonych przez liczebności mieszkających tam rodzin. Ponieważ jednak w strukturze kapitalistycznej ilość mieszkań małych i najmniejszych jest jedynie wyznaczana ilością rodzin o niskiej sile nabywczej, a tym samym jest w nadmiarze w stosunku do ilości rodzin najmniejszych, przeto pełne przeprowadzenie równomierności podziału zasobu mieszkaniowego bez dzielenia rodzin staje się rzeczą niemożliwą. Trwałe rozwiązanie sprawy mieszkaniowej wymaga więc budowy mieszkań nowych, które uzupełnią brakującą ilość mieszkań średniej wielkości. [hasła pokrewne: drukpol flexo, tokarki castorama bielany wrocławskie, castorama bielany wrocławskie ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielany wrocławskie drukpol flexo farbex bartoszyce