Diproxid jest to nazwa handlowa ksantogenianu dwuizoprolylowego

Parafinowe kwasy tłuszczowe otrzymano przez utlenianie parafin otrzymanych metodą Fischera-Tropscha; składają się one z kwasów tłuszczowych w zakresie od C1Q do C15. Materiały te użyto z chwilą, gdy zabrakło kwasu linolenowego. Diproxid, Diproxid jest to nazwa handlowa ksantogenianu dwuizoprolylowego. Otrzymuje się go przez reakcję dwusiarczku węgla z alkoholem izopropylowyrn w obecności wodorotlenku potasowego. Produktem tej reakcji jest izopropylowy ksantogenian potasowy, który przez ogrzanie z solą sodową kwasu hydrochorowego daje diproxld w postaci białego osadu. Obecność jego sprzyja powstawaniu cząsteczki o prostym łańcuchu przy produkcji Buny S3; zapobiega on cyklizacji, działa jako regulator budowy cząsteczek oraz daje materiał podatniejszy do wszelkich dalszych procesów. Szybka polimeryzacja. Polimeryzacja jest jeszcze dotychczas procesem wymagającym do jej przeprowadzenia dość długiego okresu czasu. Skrócenie tego czasu umożliwiłoby znaczne powiększenie produkcji kauczuku syntetycznego w istniejących już fabrykach. [podobne: geocarbon , geocarbon opinie , szambo plastikowe cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: geocarbon isobooster opinie szambo plastikowe cennik