Cembrowiny murowane lub betonowe

Cembrowiny murowane lub betonowe uzbraja się u dołu nożem pierścieniowym, ułatwiającym zapuszczanie w gruntach ścisłych. Jeżeli materiał warstwy wodonośnej pod nożem cembrowiny ma bardzo drobne uziarnienie, tak że może być wsysany przez smok przewodu ssawnego, to studnię dodatkowo pogłębia się zamiast wybranego gruntu zasypuje się warstwami żwiru o coraz większej średnicy ziarn ku górze studni. Po osiągnięciu warstwy wodonośnej cembrowinę zapuszcza się o 1–; . -1,5 m głębiej, a następnie – po wyczerpaniu zmąconej wody oraz ustawieniu pokrywy i w razie potrzeby pompy – dno studni pokrywa się warstwą gruboziarnistego żwiru grubości co najmniej 10 cm. Przed oddaniem studni do użytku cembrowina powinna być na zewnątrz obłożona warstwą gliny grubości co najmniej 15 cm na głębokość około 2 m pod powierzchnią terenu w celu zabezpieczenia studni przed przesiąkaniem wody powierzchniowej. [przypisy: konstalkon, isobooster cena, elektrokal ]

Powiązane tematy z artykułem: elektrokal isobooster cena konstalkon