Otóz w wyniku wspólistnienia w kategoriach malych i srednich mieszkan róznej wielkosci przeznaczonych dla tej samej liczby osób bedzie wystepowalo wiele wariantów przydzialowych

Otóż w wyniku współistnienia w kategoriach małych i średnich mieszkań różnej wielkości przeznaczonych dla tej samej liczby osób będzie występowało wiele wariantów przydziałowych, które będą wymagały znacznie więcej wnikliwości ze strony władz kwaterunkowych niż przy przydziale w etapie pierwszym. Istnienie tej większej ilości wariantów przydziałowych jest jednak niewątpliwie rzeczą pożądaną. Bowiem założenia przyjęte dla etapu pierwszego były świadomie uproszczone i dają się sprowadzić do omawianych już na wstępie czterech tez: 1. każdej rodzinie samodzielne mieszkanie 2. każdej osobie minimalny, jednakowy metraż powierzchni mieszkalnej 3. kuchnia nie służy jako miejsce do spania 4. w żadnym pokoju nie Śpi więcej niż 2 osoby. Zrealizowanie tych pozornie najprymitywniejszych 4 żądań będzie wielkim i trudnym do osiągnięcia sukcesem I etapu, jeżeli mają się one odnosić do sposobu użytkowania całości zasobu mieszkaniowego, a nie tylko do mieszkań nowo wybudowanych. Zbliżenie się do tego celu będzie sygnałem, że nadszedł czas, aby przejść na standard II etapu. Wtedy również okaże się słuszne i konieczne dalsze wzbogacenie kryteriów przydziałowych, gdyż po zapewnieniu wymienionych 4 warunków będzie można uwzględniać bardziej różnorodne potrzeby indywidualne wynikające ze szczegółowego składu rodziny, wykonywanej pracy zawodowej, stanu zdrowotnego członków rodzin, wreszcie też możliwości i chęci poprawienia warunków mieszkaniowych w wyniku wzmożonej oraz odpowiedzialnej pracy zawodowej. Jeżeli bowiem socjalistyczna zasada każdemu według jego pracy w obecnym okresie budowy podstaw socjalizmu nie może być zrealizowana w zakresie warunków mieszkaniowych, ponieważ jeszcze zbyt wielka ilość obywateli nie ma zapewnionych warunków minimalnych, to jednak na dalszym etapie rozwoju naszej gospodarki przyjdzie czas na jej urzeczywistnienie. [patrz też: Obrabiarki CNC, obrabiarka cnc, tokarka cnc ]

Cembrowina powinna wystawac ponad powierzchnie terenu

Cembrowina powinna wystawać ponad powierzchnię terenu, który wokół studni powinien być obrukowany, sama zaś studnia przykryta szczelną pokrywą . Końcową czynnością w budowie studni jest odkażenie wewnętrznej ścianki cembrowiny i wody oraz odpompowanie jej aż do zaniku zapachu chloru. b. Studnie kopane do zasilania wodociągów Studnie kopane zasilające sieć wodociągową buduje się w gruntach obfitujących w wodę . Cembrowiny studzien wykonuje się z dobrze wypalonej cegły lub z kamienia łupanego na zaprawie cementowej, z betonu albo z żelbetu. [hasła pokrewne: Frezowanie cnc, cięcie laserowe, hala namiotowa ]